Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методични интерпретации в елементарната математика, банковото дело и космологията    English
Факултет по математика и информатика - Методични интерпретации в елементарната математика, банковото дело и космологията
 Лектори проф. дмн Тодор Желязков Моллов
Анотация

Всички методични интерпретации в избираемата дисциплина може да се разглеждат в училищни курсове по математика, а задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади. Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.
Решават се задачи за рационализиране на знаменателя на дроб чрез училищни методи и чрез използване на теория на полетата.
Разглеждат се методи за решаване на симетрични и антисиметрични системи уравнения на 2 и 3 неизвестни, част от които се застъпват в училищни курсове по математика.
Решават се произволни системи уравнения и системи неравенства на 2 и 3 неизвестни чрез училищни методи и чрез използване на квадратичните форми.
В противоположност на широко известната космологична хипотеза (т.е. теорията на големия взрив), според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо зараждане и разбягване на галактите, в избираемата дисциплина се доказва елементарно, че тя претърпява безкраен брой големи взривове без начало и край във времето, с разширения и свивания, т.е. че вселената е циклична. Това е отрицание на теорията на големия взрив за възникване на вселената.
В избираемата дисциплина доказваме също елементарно, че съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето.
Разглежданите въпроси за вселената имат изключително голямо значение за формиране на научен мироглед на подрастващите.
В банковото дело се разглеждат елементарни методични въпроси за влогове, кредитиране и лихви и погасявяане на кредитите.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ