Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ - MСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - пролетен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - СТ - MСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - пролетен триместър 2020/2021
Последна актуализация: 30.03.2021 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - МСП
(магистри - едногодишен курс, 2-ра година двугодишен курс)

Учебните занятия ще се провеждат дистанционно. Платформите ще бъдат обявени допълнително.

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

10.04.21 (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Модели и средства за избор на инвестиционни проекти

лекции

547 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

11.04.21 (неделя), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Модели и средства за избор на инвестиционни проекти

лекции

547 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

17.04.21 (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 2:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Модели и средства за избор на инвестиционни проекти

лекции

547 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

18.04.21 (неделя), 9:00-17:30

Развойна среда и рамка за Widows Phone

лекции

547 к.з.

24.04.21 (събота), 9:00-12:45

Практически проект 2

лабораторни

547 к.з.

25.04.21 (неделя), 9:00-17:30

Развойна среда и рамка за Widows Phone

лекции

547 к.з.

08.05.21 (събота), 9:00-12:45

Практически проект 2

лабораторни

547 к.з.

15.05.21 (събота), 9:00-12:45

Практически проект 2

лабораторни

547 к.з.

22.05.21 (събота), 9:00-12:45

Практически проект 2

лабораторни

547 к.з.

29.05.21(събота), 9:00-12:45

Избираема дисциплина 2:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Модели и средства за избор на инвестиционни проекти

Изпит

547 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

30.05.21(неделя), 9:00-12:45

Развойна среда и рамка за Widows Phone

Изпит

547 к.з.

05.06.21(събота), 9:00-12:45

Практически проект 2

Защити на проекти

547 к.з.

06.06.21(неделя), 9:00-12:45

Развойна среда и рамка за Widows Phone

Поправка

547 к.з.

19.06.21(събота), 9:00-12:45

Развойна среда и рамка за Widows Phone

Ликвидация

547 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ