Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ - САС, МСП, ГСПИ, СИИ и БИАЕ (2 г., І курс) - пролетен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - СТ - САС, МСП, ГСПИ, СИИ и БИАЕ (2 г., І курс) - пролетен триместър 2020/2021
Последна актуализация: 30.03.2021 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – САС, СИИ, МПС, ГСПИ И БИАЕ
(магистри, двегодишен курс) – І курс

Учебните занятия ще се провеждат дистанционно. Платформите ще бъдат обявени допълнително.

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

10.04.21 (събота), 9:00-15:00

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции

536 к.з.

11.04.21 (неделя), 9:00-16:00

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции

536 к.з.

17.04.21 (събота), 9:00-15:00

Изкуствен интелект
доц. д-р Владимир Вълканов

лабораторни  упражнения

536 к.з.

18.04.21 (неделя), 9:00-16:00

Изкуствен интелект
доц. д-р Владимир Вълканов

лабораторни  упражнения

536 к.з.

24.04.21 (събота), 9:00-15:00

Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев

лекции

536 к.з.

25.04.21 (неделя), 9:00-16:00

Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев

лекции

536 к.з.

08.05.21 (събота), 9:00-15:00

Компютърни мрежи и комуникации
гл. ас. д-р А. Иванов

лабораторни  упражнения

536 к.з.

09.05.21 (неделя), 9:00-16:00

Компютърни мрежи и комуникации
гл. ас. д-р А. Иванов

лабораторни  упражнения

536 к.з.

15.05.21 (събота), 9:00-15:00

Софтуерни технологии
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лекции

536 к.з.

16.05.21 (неделя), 9:00-16:00

Софтуерни технологии
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лекции

536 к.з.

22.05.21 (събота), 9:00-15:00

Софтуерни технологии
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева

лабораторни  упражнения

536 к.з.

23.05.21 (неделя), 9:00-16:00

Софтуерни технологии
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева

лабораторни  упражнения

536 к.з.

29.05.21(събота),9:00-12:00

Компютърни мрежи и комуникации

ИЗПИТ

536 к.з. 

30.05.21(неделя), 9:00-12:00

Изкуствен интелект

ИЗПИТ

536 к.з. 

05.06.21(събота), 9:00-12:00

Софтуерни технологии

ИЗПИТ

536 к.з. 

06.06.21(неделя), 9:00-12:00

 

 

 

12.06.21 (събота), 9:00-13:00

Изкуствен интелект

ИЗПИТ ПОПРАВКА

536 к.з.

13.06.21 (неделя), 9:00-13:00

Софтуерни технологии

ИЗПИТ ПОПРАВКА

536 к.з.

19.06.21(събота),14:00-17:00

Компютърни мрежи и комуникации

ИЗПИТ ПОПРАВКА

536 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ