Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (1 г.) - пролетен триместър (2020/2021)    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (1 г.) - пролетен триместър (2020/2021)

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година
ОБУЧЕНИЕ ПО MATEMATIKA В УЧИЛИЩЕ
магистър (1 г.)

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.

На служебната си електронна поща m2019matematika@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

 

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

10.04.2021
(събота)
9:00-18:00

Моделирането в обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев

Лекции+Упр.

Код за класна стая:

yrrbuie

11.04.2021
(неделя)

 

17.04.2021
(събота)
9:00-17:00

Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище
Проф. д-р Пенка Рангелова
Лекции Дистанционно

18.04.2021
(неделя)
9:00-16:00

Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище
Проф. д-р Пенка Рангелова

Упражнения

Дистанционно

29.05.2021
(събота)
9:00-12:00

Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище
Проф. д-р Пенка Рангелова
ИЗПИТ Дистанционно
30.05.-26.06.2021г. Подготовка за практико-приложен държавен изпит  и изготвяне на  дипломни работи - -

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ