Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ПОИИТУ ПОИИТУ (1 г.) – пролетен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - ПОИИТУ (1 г.) – пролетен триместър 2020/2021

ПУ “Паисий Хилендарски”

Факултет по математика и информатика

  

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

магистър 

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат  дистанционно. На служебната си електронна поща poiit2021mag@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите

 

Дата, час

Дисциплина, преподавател Вид Зала
28.03.(неделя), 9:00-17:00

УКИТ
Проф. К. Гъров

лекции Онлайн
03.04.(събота), 9:00-16:00

Задължителноизбираема  дисциплина N2 от група Б, „Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание“
Доц. Г. Стоицов

лабораторни занятия Онлайн
10.04.(събота), 9:00-18:00

УКИТ
Гл. ас. Е. Тодорова

лабораторни занятия Онлайн
11.04 (неделя),9:00-18:00

Факултативна дисциплина
Доц. Иван Шотлеков

лекции Онлайн
17.04.(събота), 9:00-16:00

Задължителноизбираема  дисциплина N2 от група Б, „Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание“
Доц. Г. Стоицов

лабораторни занятия Онлайн
12.04.-20.06. 2021 г.

Преддипломна и стажантска педагогическа практика. Полагане на практико-приложен изпит по специалността
Проф. К. Гъров
доц. Ст.Анева
Учители Наставници

упражнения Базови училища
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ