Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Моделиране на учебни курсове в Мудъл    English
Факултет по математика и информатика - Моделиране на учебни курсове в Мудъл
 Лектор доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Емил Йончев и докт. Владимир Цветков
Анотация

Курсът има за цел да запознае студентите с възможностите на съвременните системи за управление на обучението. Изучаваният материал се илюстрира със средата за електронно обучение Moodle. Последователно се разглеждат учебните ресурси в Moodle - Файл, Папка, Страница, Книга, и др. Студентите се запознават с възможностите за използване на учебни дейности - Урок, Задание, Бази данни, Уики, Работилница, Обратна връзка, и др. Специално внимание се обръща на електронните тестове. Разглеждат се различни модели за обучение. Представят се основните принципи при създаване на електронен курс. Студентите усвояват знания за създаване на учебни курсове, придобиват знания и умения за работа с Moodle.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ