Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2020 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПЕРИОДА  02.2020 г. - 02.2021 г.

 

Планираните дейности за периода са изпълнени в пълен обем. Обучението с електронни средства през изминалия период, не позволи да се демонстрират очакваните резултати.

След приключване на ОП на Университета от 2019 г. работните станции в компютърните зали бяха обновени. Всички са оборудвани и със SSD дискове.

Сървърната техника също бе модернизирана с което се разшириха възможностите ѝ.

Факултетът получи над 30 преносими компютъра за изминалия период.

Общата сума на придобитата техника е над 50000 лв.

За отбелязване е, че през изминалия период няма напуснали служители на отдела.

 

р – л звено УКЗ към ФМИ:  ______________

                                   /Тодор Чаушев/

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 14 / 17.02.2021 г

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ