Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2020 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2020 г.

 

 

        Планирани дейности за осигуряване процеса на обучение във Факултета по математика и информатика,  разработени съгласно мисията и целите на Факултета и Университета.

 

1. Разширяване възможностите на сървърната техника на ФМИ.

 

2. Обновяване на програмното осигуряване на облаковата структура на ФМИ.

 

3. Годишно обновяване на използвания в учебния процес софтуер.

 

4. Миграция към нова система за управление на ресурсите на безжичната мрежа на ФМИ.

 


Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 4 / 12.02.2020 г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ