Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2019 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПЕРИОДА  02.2019 г. - 02.2020 г.
За изминалата година в корпуса на Факултета по математика и информатика средните фоайета на пети и четвърти етаж бяха обновени в стила на аудиториите. Резултатът от промяната на творческата обстановка надхвърли предвидения.

Забавената подмяна на компютърна и мултимедийна техника от предходния период е приключена. Причина за забавянето е продължителната обществена поръчка за доставка на техника.

Подменени са остарелите проектори в залите и е извършена част от планираното разширение на безжичната мрежа.

Към момента очакваме финализиране на ОП на Университета от 2019 г. за да приключим с планираните замени на работни станции за текущия период.

Във връзка с изграждане на Центъра за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии по проект BG05M20P001-1.001-0003, Факултета получи 4 високопроизводителни сървъра.

По проект № Д01-205/23.11.2018 на тема: Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“ към МОН, Факултета получи три броя 3D принтери.

Забавянето на някой дейности се дължи не само на удължените ОП. През изминалия период са напуснали 3-ма служители на отдела.
Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 4 / 12.02.2020 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ