Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Tехнология на софтуерното производство и внедряване Tехнология на софтуерното производство и внедряване - Зимен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - Tехнология на софтуерното производство и внедряване - Зимен триместър 2020/2021

Последна актуализация: 17.12.2020 г.

 

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

ТЕХНОЛОГИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ

   (магистри, едногодишен курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата Час Дисциплина, преподавател Вид Зала
09.01.(събота) 9:00-15:15 

Избираема дисциплина 1:

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL

лекции 547 к.з.
346 к.з.
546 к.з.
446 к.з.
10.01.(неделя)
 9:00-15:15 

Избираема дисциплина 1:

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL

лекции 547 к.з. 346 к.з. 546 к.з. 446 к.з.
16.01.(събота)
9:00-15:15    Избираема дисциплина 1:

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL

лекции 547 к.з. 346 к.з. 546 к.з. 446 к.з.
17.01.(неделя)
9:00-17:30  Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева 
лекции 531 к.з.
23.01. (събота)
9:00-17:30  Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева 
лекции 531 к.з.
24.01.(неделя) 9:00-17:30   Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева
лекции  531 к.з.
30.01. (събота)
9:00-17:30  Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев 
 лекции 531 к.з. 
31.01. (неделя)
9:00-17:30  Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев  
лекции 531 к.з.
06.02. (събота)
9:00-17:30 Инструменти за оркестрация на услуги
проф.д-р Асен Рахнев 
лекции
531 к.з.
07.02.(неделя) 9:00-17:30 Инструменти за оркестрация на услуги
проф.д-р Асен Рахнев
лекции 531 к.з.
13.02. (събота) 9:00-17:30  Конфигурация на клъстери от услуги
проф.д-р Ангел Голев 
 лекции 531 к.з.
14.02.(неделя)   9:00-17:30 Конфигурация на клъстери от услуги
проф.д-р Ангел Голев 
 лекции 531 к.з.
06.03.(събота)  9:00-12:00 

Програмно управление на задачи
доц. Тодорка Терзиева

 изпит 531 к.з.
07.03(неделя)  9:00-12:00 

Управление на виртуални машини в облака
проф.д-р Ангел Голев

 изпит  531 к.з.
13.03.(събота)  9:00-12:30 

Избираема дисциплина 1:

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL

изпит 
547 к.з. 346 к.з. 546 к.з. 446 к.з 
14.03.(неделя) 9:00-12:00

Инструменти за оркестрация на услуги
проф.д-р Асен Рахнев

изпит 531 к.з.
20.03.(събота) 9:00-12:00

Конфигурация на клъстери от услуги
проф.д-р Ангел Голев

изпит 531 к.з.
Юни 2020   Ликвидационни изпити изпит  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ