Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания БИАЕ БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър 2020/2021

Последна актуализация: 21.02.2021 г.

 

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението) 

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата Час Дисциплина, преподавател Вид Зала

09.01. (събота)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни
с PL/SQL

лекции

547 к.з.
346 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

10.01. (неделя)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни
с PL/SQL

лекции

547 к.з.
346 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

16.01. (събота)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни
с PL/SQL

лекции

547 к.з.
346 к.з.
546 к.з.
446 к.з.

31.01. (неделя)

9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

535 к.з

31.01. (неделя)

15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

535 к.з

06.02. (събота)

9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

535 к.з

06.02. (събота)

15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

535 к.з

07.02. (неделя)

9:00-14:30

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

535 к.з

07.02. (неделя)

14:45-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

535 к.з

13.02. (събота)

9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

535 к.з

14.02. (неделя)

9:00-15:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

535 к.з

20.02. (събота)

9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

535 к.з

21.02. (неделя)

9:00-15:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

535 к.з

27.02 (събота)

9:00-17:00

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

лекции

535 к.з

28.02 (неделя)

9:00-17:00

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

лекции

535 к.з

06.03. (събота)

9:00-13:00

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

изпит

535 к.з 

07.03. (неделя)

9:00-13:00

Управление и анализ на проекти
доц. д-р Андрей Захариев

изпит

535 к.з 

13.03.(събота)

9:00-12:30

Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения
Математически основи на компютърната графика
Как да си построим Java Framework
Програмиране за ORACLE база данни
с PL/SQL

изпит

547 к.з.
346 к.з.
546 к.з.
446 к.з. 

04.04.(неделя)

10:00-12:30

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

изпит

535 к.з. 

 

9:00-12:30 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ