Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Математика, информатика и информационни технологии, есенен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
Последна актуализация: 26.11.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
 
Учебна дисциплина Изпит
Редовна
Дата/час
Поправка
Дата/час
Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
Информационни технологии 10.12.2021
9:00
21.12.2021 9:00 В създадените класни стаи за лекции и упражнения доц. д-р Евгения Ангелова
Линейна алгебра 07.12.2021  9:00 20.12.2021  9:00 https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=439
проф. дмн Манчо Манев
Програмиране

Връзка с преподавател за предване на проекти/тестове – mik@uni-plovdiv.bg гл.ас. д-р Мариана Крушкова
IІ курс
Алгебра 15.12.2021
9:00
18.12.2021 9:00 Zoom; Meeting ID 781 0719 4287; Passcode algebra гл. ас. д-р Йордан Епитропов
Алгоритми и структури от данни 10.12.21
9:00
23.12.21
9:00
docs
доц. д-р Елена Сомова
Диференциални уравнения Текуща оценка 22.12.2021
9:00
Google Classroom с код: dhycai4 доц. д-р Теменужка Пенева
IІІ курс
Информационни технологии в образованието 06.12.2021
10:00
20.12.2021
10:00
Classroom Проф. д-р Коста Гъров
Числени методи 10.12.2021 10:00 21.12.2021 10:00 Meet в Classroom
доц. д-р Христина Кулина
Педагогика

  доц. д-р Александър Линков
IV курс
Събитийно програмиране 13.12.2021
10:00
21.12.2021
10:00
Classroom доц. д-р Стефка Анева
Компютърна графика и презентации 12.12.2021
14:00
18.12.21
9:00
Google Meet: https://meet.google.com/ncx-zctk-yqp   и Classroom
доц.д-р Александър Пенев
Интегриран практикум по математика

07.12.2021
9:00

23.12.2021 9:00   https://meet.google.com/nsn-rgdu-iuo?authuser=0 доц. д-р Добринка Бойкина
Училищен курс по информатика 06.12.2021
11.30
20.12.2021
10:00
https://classroom.google.com проф. д-р Коста Гъров
Приобщаващо образование
    проф. д-р Дора Лефтерова
Хоспитиране по ИИТ Текуща оценка 21.12.2021
13:00
https://classroom.google.com доц. Стефка Анева
Хоспитиране по Матемтика
   Текуща оценка доц. Добринка Бойкина
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ