Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, есенен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
Последна актуализация: 26.11.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“
 
Учебна дисциплина Изпит
Редовна
Дата/час
Поправка
Дата/час
Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
Информационни технологии 10.12.2021
9:00
21.12.2021 9:00 В създадените класни стаи за лекции и упражнения доц. д-р Евгения Ангелова
Линейна алгебра 07.12. 2020 9:00 20.12. 2020 9:00 hhttps://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=439 проф. дмн Манчо Манев
Програмиране

Връзка с преподавател за предване на проекти/тестове – mik@uni-plovdiv.bg гл.ас. д-р Мариана Крушкова
IІ курс
Алгебра 15.12.2021
9.00
18.12.2021 9.00 Zoom; Meeting ID 781 0719 4287; Passcode algebra гл. ас. д-р Йордан Епитропов
Диференциални уравнения Текуща оценка 22.12.2021
9:30
Google Classroom с код: dhycai4 доц.д-р Т.Пенева
Алгоритми и структури от данни 10.12.21
9:00
23.12.21
9:00
docs
доц. д-р Е.Сомова
IІІ курс
Информационни технологии в образованието 06.12.2021
10.00
20.12.2020
10.00
Classroom Проф. д-р К.Гъров
Числени методи 10.12.2021 10:00 21.12.2021 10:00 Classroom
доц. д-р Хр. Кулина
Педагогика

  доц. д-р А.Линков
IV курс
Компютърна графика и презентации 12.12.2021
14:00
18.12.21
9:00
Meet и Classroom
доц. д-р А.Пенев
Училищен курс по информатика 06.12.2021
11.30
20.12.2021
10.00
https://classroom.google.com Проф. д-р К.Гъров
Приобщаващо образование Текуща оценка     проф. д-р Дора Лефтерова
Електронно училище


доц. д-р Й.Старибратов
Управление на проекти и участие в образователни програми Текуща оценка


доц. д-р Й.Старибратов
Хоспитиране по ИИТ Текуща оценка 21.12.2021
13.00
https://classroom.google.com доц. Стефка Анева
Хоспитиране по Матемтика

Текуща оценка доц. Добринка Бойкина
Интегриран практикум по математика 07.12.2021
9:00
23.12.2021 9:00  Meet доц. Добринка Бойкина
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ