Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес математика, есенен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
Последна актуализация: 26.11.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“
 
Учебна дисциплина Изпит
Редовна
Дата/час
Поправка
Дата/час
Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
Линейна алгебра 14.12.2021
9:30
22.12.2021
9:30


Meet

вход чрез университетски имейли (регистрация в е-портала на ПУ).

Необходимо е студентите да бъдат с включени камери по време на изпита. Изпитен вариант ще бъде изпратен на университетския имейл на студент след включването му в горния Google Meet линк.
доц. д-р Марта Теофилова
Програмиране 13.12.2021
10:00
19.12.2021
10:00
теория и указания: Classroom code tvogdry
само за задача: Meet
доц. д-р Николай Касъклиев
Информационни технологии 10.12.2021
9:00
21.12.2021
9:00
В създадените класни стаи за лекции и упражнения доц. д-р Евгения Ангелова
IІ курс
Дискретна математика 07.12.2021
11:00
20.12.2021
11:00
 Classroom код: qdfttmo
доц. д-р Х.Кискинов
Математически анализ 2 12.12.2021
14:00
19.12.2021
14:00
Classroom Код: ab5ormp проф. д.м.н. П.Пройнов
Финансова математика 05.12.2021
15:00
21.12.2021
15:00
Meet
проф. д-р Андрей Захариев
IІІ курс
Маркетингови изследвания 05.12.2021
10:00
18.12.2021
10:00
Google Meet, обявен в Classroom от триместъра гл. ас. д-р Д.Войникова
Математическа статистика 13.12.2021
10:00
20.12.2021
12:00
Meet
гл.ас. д-р Петър Копанов
Математически основи на макроикономиката 07.12.2021
9.00
20.12.2021
9.00
hristov_asen@mail.bg гл. ас. д-р А.Христов
IV курс
Статистически методи за вземане на решения 10.12.2021 10:00 20.12.2021 9:00 Meet
гл.ас. д-р Петър Копанов
Изчислителна математика 2 10.12.2021
9:00-10:30
18.12.2020
9:00-10:30
В класната стая
Classroom
проф. дмн Снежана Гочева
Бизнес английски език Текуща оценка

доц. д-р Иван Шотлеков
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ