Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн, есенен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
Последна актуализация: 26.11.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“
 
Учебна дисциплина Изпит
Редовна
Дата/час
Поправка
Дата/час
Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
ЛААГ 10.12.2021
9:00
19.12.2021
9:30
В Google classroom по предмета. доц. д-р Добринка Грибачева
Увод в програмирането (C#)                                         06.12.2021 10:00
13.12.2021
10:00
Регистрирайте се на сайта http://moodle.coolcsn.com/ и се запише за курса "Увод в програмирането (С#), СТД редовно (лекции)". Четете и следвайте инструкциите в курс. В деня и часа на изпита ще ви очакваме в (google meeting): meet.google.com/bbe-hwkp-zhy проф. д-р Ангел Голев
Увод в информационните технологии Текуща оценка 21.12.2021
9:00
В създадените класни стаи за лекции и упражнения доц. д-р Евгения Ангелова
IІ курс
Бази от данни 11.12.2021
9:00
18.12.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
задължително с акаунти от https://e-portal.uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Събитийно програмиране 12.12.2021
10:00
19.12.2021
10:00
https://meet.google.com/jia-woyq-dov гл.ас.д-р Никола Вълчанов
Приложна математика 1 15.12.2021
10:00
22.12.2021
10:00
https://classroom.google.com/
код за достъп : 7d7nob6
доц. д-р Атанаска Георгиева
IІІ курс
Издателски системи 06.12.2021
9:00
18.12.2021
9:00
Google classroom на дисциплината проф. д-р А. Голев/гл. ас. д-р К. Стефанова
Създаване и обработка на видео и анимации 12.12.2021
9:00
19.12.20
14:00

Google Meet и Classroom

доц. д-р А. Пенев
IV курс
Електронна търговия 14.12.2021 14:00 20.12.2021 10:00
Google classroom, в която се поведоха лекциите. Достъпът е само с университетски имейл. доц. д-р Анна Малинова
Дизайн на 3D модели Текуща оценка 19.12.20
9:00

Google Meet и Classroom

доц. д-р Александър Пенев
Приложна математика 2 10.12.2021
14:00
20.12.2021
14:00
Classroom доц. д-р Христина Кулина
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ