Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, есенен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
Последна актуализация: 15.12.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина Изпит
Редовна
Дата/час
Поправка
Дата/час
Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
ЛААГ 13.12.2021 От 9.30ч. 1 гр. и 3гр. От 12.00ч. 2 гр.
20.12.2021
9.30
Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp гл.ас. д-р Ива Докузова
Въведение в компютърните науки (С++) 18.12.2021
9:00
23.12.2021
9:00
Docs доц. д-р Елена Сомова
IІ курс
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)

16.12.2021
9:00

23.12.2021
9:00
Docs доц. д-р Елена Сомова
Модели на реални процеси Текуща оценка 20.12.2021
9:00
Google Classroom с код: 3h2chpr
(регистрация с университетския акаунт)
доц. д-р Теменужка Пенева
IІІ курс
Разпределени приложения (C#) 7.12.2021
9:30
23.12.2021
9:30
https://meet.google.com/fwd-wdjv-xvu
проф. д-р Антон Илиев
Алгоритми и структури от данни (C#)  14.12.2021
10:00
21.12.2021
10:00
В Google Classroom по предмета проф. д-р Ангел Голев
Компютърни мрежи и комуникации 06.12.2021
11.00 часа
19.12.2021
11.00 часа
DeLC (http://delc.fmi.uni-plovdiv.net)
проф. д-р Иван Ганчев
IV курс
Компютърна лингвистика 06.12.2021
9.00
21.12.2021
9.00
Zoom

Classroom
гл.ас. д-р Георги Пашев
Уеб сървърни езици 13.12.2021
9:00
20.12.2021
9:00
https://meet.google.com/lookup/h3cgv6axmi
доц.д-р Николай Павлов/ас. Георги Спасов
Компютърни числени методи 10.12.2021- 9:00-12:00 2 на 2 групи

18.12.2021

9:00-10:30

В класната стая

https://classroom.google.com/c/MjI2NTk5NTUyODU1?cjc=2tedgxa
проф. дмн Снежана Гочева
    

14.12.2021

10:00
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ