Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии, есенен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
Последна актуализация: 06.12.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
 
Учебна дисциплина Изпит
Редовна
Дата/час
Поправка
Дата/час
Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
ЛААГ

13.12.2021

9:00 – студенти с факултетни номера, завършващи на 001 до 040

11:30 – студенти с факултетни номера, завършващи на 041 до 082

22.12.2021
9:30

 

https://meet.google.com/xgb-giqw-wae

Вход чрез университетски имейли (регистрация в е-портала на ПУ).


Необходимо е студентите да бъдат с включени камери по време на изпита. Изпитен вариант ще бъде изпратен на университетския имейл на студент след включването му в горния Google Meet линк.

 

доц. д-р Марта Теофилова
Въведение в компютърните науки 10.12.2021
9:00
20.12.2021
9:00
http://edu.studentschool.eu/ доц. д-р Емил Хаджиколев
Увод в информационните технологии Текуща оценка 21.12.2021
9:00
В създадените класни стаи за лекции и упражнения доц. д-р Евгения Ангелова
IІ курс
Програмиране чрез .NET 12.12.2021
9:00
19.12.2021
9:00
Meet 

Линк за защита на проекти при ас. Нанева, редовен изпит: Meet

Линк за защита на проекти при ас. Нанева, поправителен изпит: Meet
гл.ас.д-р Никола Вълчанов
Маркетинг и маркетингови информационни системи 10.12.2021
12.00 
20.12.2021
12.00 
Meet проф. д-р Асен Рахнев
Финансова математика 5.12.2021 15:00 21.12.2021 15:00 Защита на индивидуални теми в Google meet.
Link meet.google.com/jvu-vpyt-nro
проф. д-р Андрей Захариев
IІІ курс
Програмиране на JAVA 10.12.2021 9:00 20.12.2021
9:00
delc.fmi.uni-plovdiv.net
Всички студенти трябва да са влезли успешно в системата поне един път 48 часа преди изпита.
доц. д-р Вл.Вълканов
IV курс
Оптимизационни модели в икономиката 05.12.2021
12:00
18.12.2021
12:00

Google Meet, обявен в Classroom от триместъра

Семестриално завършилите студенти ще бъдат допуснати на специално обявена дата през учебната година.
гл.ас. д-р Десислава Войникова
Електронна търговия 13.12.2021
14:00 ч.
20.12.2021
10:00 ч.
Google Classroom, в която се провеждат лекциите. Вход чрез университетски имейли (регистрация в е-портала на ПУ). доц. д-р Анна Малинова
Застраховане и застрахователни информационни системи Текуща оценка
23.12.2021
8:30
https://meet.google.com/nmj-fayz-ofy
проф. д-р Антон Илиев
  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ