Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (2 г., І курс) - есенен триместър (2020/2021)    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., І курс) - есенен триместър (2020/2021)

Последна актуализация: 10.12.2020 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

ОБУЧЕНИЕ ПО MATEMAТИKA В УЧИЛИЩЕ

магистър (2 г.) – първа учебна година

Есенен триместър

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга част дистанционно.

На служебната си електронна поща omu20202021@gmail.com  ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите.

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

17.10.2020 г. (събота) 9:00-17:00

Задължително-избираема дисциплина от група Б
„Нестандартни методи в задачите по елементарна математика“
Проф. д-р Пенка Рангелова

Лекции

603 с. з.

18.10.2020г. (неделя) 9:00-16:00

Задължително-избираема дисциплина от група Б
„Нестандартни методи в задачите по елементарна математика“
Проф. д-р Пенка Рангелова

Упражнения

2 Аула

24.10.2020 г. (събота) 9:00-17:00

Информационни технологии в управление на образованието
Доц. д-р Ивайло Старибратов

Лекции

546 к. з.

25.10.2020г. (неделя) 9:00-17:00

Информационни технологии в управление на образованието 
Доц. д-р Ивайло Старибратов

Упражнения

546 к. з.

31.10.2020 г. (събота)  9:00-17:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. д-р Евгения Ангелова

Лекции

246 к. з.

1.11.2020 г. (неделя)

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. д-р Евгения Ангелова

Лаб. занятия

246 к. з.

7.11.2020 г. (събота)

-

 

 

8.11.2020 г. (неделя)

-

 

 

14.11.2020 г. (събота) 9:00-1 8:00

Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н Васил Милушев

Лекции

2 Аула

15.11.2020 г. (неделя) 9:00-1 8:00

Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н Васил Милушев

Упражнения

2 Аула

21.11. 2020 г. (събота) 9:00-12:00

Информационни технологии в управление на образованието 
Доц. д-р Ивайло Старибратов

ИЗПИТ

 

22.11. 20 20 г. (неделя)

-

-

-

28.11. 2019 г. (събота) 

-

-

-

29.11. 2020 г. (неделя)

-

-

-

5.12. 2020 г. (неделя) 9:00-12:00

Училищен курс по анализ
Проф. д.п.н Васил Милушев

ИЗПИТ

 

6.12.2020 г.(събота)  9:00-17:00

Психология

Лекции

2 Аула

12.12. 2020 г. (неделя) 9:00-17:00

Психология

Лекции

Google Meet

13.12. 2020 г. (събота) 9:00-16:00

Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова

Лекции

дистанционно

19.12. 2020 г. (събота) 9:00-17:00

Психология

Лекции

Google Meet

20.12.2020 г. (неделя)

-

-

-

9.01.2021 г. (събота) 9:00-12:00

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Доц. д-р Евгения Ангелова

ИЗПИТ

 

10.01. 2021 г. (неделя) 9:00-12:00

Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова

ИЗПИТ

 

16.01. 2021 г. (неделя) 9:00-12:00

Психология

ИЗПИТ

 


17.10.2020 г. (събота)

9:00-17:00
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ