Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИИТУ ОИИТУ (2 г., І курс) – есенен триместър (2020/2021)    English
Факултет по математика и информатика - ОИИТУ (2 г., І курс) – есенен триместър (2020/2021)

Последна актуализация: 14.10.2020 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

магистър (2 г.) - първа учебва година

Есенен триместър

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга дистанционно. На служебната си електронна поща oiitu212021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите. Паролата ще бъде съобщена на първото занятие от съответния преподавател.


Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

24.10. (събота), 9:00-17:00

Задължителноизбираема дисциплина, гр. Б
Въведение в обучението по програмиране в училище
Доц. Т. Терзиева

Лекции

424 ауд.

25.10. (неделя), 9:00-17:00

Задължителноизбираема дисциплина, гр. Б
Въведение в обучението по програмиране в училище
Доц. Т. Терзиева


 

Лекции

Дистанционно

31.10. (събота), 9:00-17:00

Задължителноизбираема дисциплина, гр. Б
Въведение в обучението по програмиране в училище
Доц. Т. Терзиева

 

Лекции

Дистанционно

7.11. (събота), 9:00-17:00

Информационни технологии
доц. Е. Ангелова

Лекции

422 ауд.

8.11. (неделя), 9:00-17:00

Информационни технологии
доц. Е. Ангелова

Лекции

422 ауд.

14.11. (събота), 09:00-17:00

Бази от данни
Доц. Тодорка Глушкова

Лекции

Дистанционно

15.11. (неделя), 09:00-17:00

Бази от данни
Доц. Тодорка Глушкова

Лекции

Дистанционно

21.11. (събота), 09:00-17:00

Бази от данни
Доц. Тодорка Глушкова

Лабораторни занятия

Дистанционно

22.11. (неделя), 9:00-17:00

Информационни технологии
доц. Е. Ангелова

Лабораторни занятия

346 к.з.

28.11. (събота), 9:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда
доц. Е. Ангелова

Лекции

422 ауд., 346 к.з.

29.11. (неделя), 9:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

Лекции и лабораторни занятия

346 к.з

05.12. (събота), 9:00-11:00

Информационни технологии
доц. Е. Ангелова

ИЗПИТ

346 к.з

05.12. (събота), 11:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

Лекции и лабораторни занятия

346 к.з

06.12. (неделя), 9:00-17:00

Психология

Лекции

2 аула

12. 12. (събота), 9:00-11:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

ИЗПИТ

 

12.12. (събота), 11:00-17:00

Психология

Лекции

2 аула

13.12.(неделя) 09:00-16:00

Приобщаващо образование
Проф. Дора Левтерова

Лекции

Дистанционно

19.12. (събота), 9:00-17:00

Психология

Лекции

2 аула

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ