Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТНУ ОИТНУ – есенен триместър (2020/2021)    English
Факултет по математика и информатика - ОИТНУ – есенен триместър (2020/2021)

Последна актуализация: 14.10.2020 г.

ПУ “Паисий Хилендарски"  

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

магистър (1 г.)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Поради извънредната епидемиологична обстановка в България, учебните занятия в магистърските програми и учителските квалификации на ФМИ ще се провеждат хибридно – една част ще са присъствени, а друга дистанционно. На служебната си електронна поща  oitnu2021@gmail.com ще получавате електронни учебни материали и указания от преподавателите. Паролата ще бъде съобщена на първото занятие от съответния преподавател.

 

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

17.10. (събота), 9:00-18:00

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц.. Г. Стоицов

Лекции

2 аула

18.10. (неделя), 9:00-18:00 

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров

Лабораторни занятия

Дистанционно

24.10. (събота), 9:00-18:00

Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. д-р Иван Димитров

Лекции 

2 аула

25.10. (неделя), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лекции

Дистанционно

31.10. (събота), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лекции

Дистанционно

01.11. (неделя), 9:00-10:30

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров

ИЗПИТ

 

01.11. (неделя), 11:00-18:00

Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

Дистанционно

07.11. (събота), 9:00-18:00

Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

Дистанционно

08.11. (неделя), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лабораторни занятия

Дистанционно

14.11. (събота), 9:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

Лекции

 Дистанционно

15.11. (неделя), 09:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

Лекции и лабораторни занятия

  Дистанционно

21.11. (събота), 9:00-10:30

Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров

ИЗПИТ

 

21.11. (събота), 11:00-18:00

Избираема дисциплина     
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров

Лекции

Дистанционно

22.11. (неделя), 9:00-10:30

Обучение по информационни технологии в начален етап
Доц. Стефка Анева

ИЗПИТ

 

22.11. (неделя), 10:30-18:00

Избираема дисциплина     
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров 

Лекции

Дистанционно

 

28.11. (събота), 09:00-16:00

Избираема дисциплина     
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров 

Лекции

Дистанционно

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ