Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ - ГСПИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - есенен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - СТ - ГСПИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - есенен триместър 2020/2021
Последна актуализация: 10.10.2020 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГСПИ
(магистри - едногодишен курс, 2-ра година двугодишен курс)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
17.10.2020 (събота),9:00-17:30

Практикум
Преподавателски екип

classroom.google.com  код: lapyaln
лабораторни
Неприсъствено - онлайн
18.10.2020 (неделя),9:00-17:30

Практикум 
Преподавателски екип

classroom.google.com  код: lapyaln
лабораторни
Неприсъствено - онлайн
24.10.2020 (събота),9:00-17:30

Практикум 
Преподавателски екип

classroom.google.com  код: lapyaln
лабораторни
Неприсъствено - онлайн
25.10.2020 (неделя),9:00-12:45, 13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
доц. д-р Владимир Вълканов

classroom.google.com  код: lapyaln
лекции Неприсъствено - онлайн
31.10.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з
01.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
доц. д-р Владимир Вълканов

classroom.google.com  код: lapyaln
лекции Неприсъствено - онлайн
07.11.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00
Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з
08.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
доц. д-р Владимир Вълканов

classroom.google.com  код: lapyaln
лекции Неприсъствено - онлайн
14.11.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00
Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з
15.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
доц. д-р Владимир Вълканов

classroom.google.com  код: lapyaln
лекции Неприсъствено - онлайн
21.11.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00
Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з
22.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
доц. д-р Владимир Вълканов

classroom.google.com  код: lapyaln
лекции Неприсъствено - онлайн
28.11.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00
Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з
29.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
доц. д-р Владимир Вълканов

classroom.google.com  код: lapyaln
лекции Неприсъствено - онлайн
05.12.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00
Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни


546 к.з. 547 к.з
 

12.12.2019(събота), 9:00
Всички дисциплини Изпит 

547 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ