Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - MСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - есенен триместър 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - MСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - есенен триместър 2020/2021

Последна актуализация: 10.10.2020 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020/2021 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - МСП

   (магистри, едногодишен курс + 2 години – ІІ курс)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател Вид Зала

17.10.2020 (събота),9:00-17:30

Практикум
Преподавателски екип
classroom.google.com  код: lapyaln

лабораторни

Неприсъствено - онлайн

18.10.2020 (неделя),9:00-17:30

Практикум
Преподавателски екип
classroom.google.com  код: lapyaln

лабораторни

Неприсъствено - онлайн

24.10.2020 (събота),9:00-17:30

Практикум
Преподавателски екип
classroom.google.com  код: lapyaln

лабораторни

Неприсъствено - онлайн

25.10.2020 (неделя),9:00-12:45, 13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
доц. д-р Владимир Вълканов
classroom.google.com  код: lapyaln

лекции

Неприсъствено - онлайн

31.10.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

01.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
доц. д-р Владимир Вълканов
classroom.google.com  код: lapyaln

лекции

Неприсъствено - онлайн

07.11.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

08.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
доц. д-р Владимир Вълканов
classroom.google.com  код: lapyaln

лекции

Неприсъствено - онлайн

14.11.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

15.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
доц. д-р Владимир Вълканов
classroom.google.com  код: lapyaln

лекции

Неприсъствено - онлайн

21.11.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

22.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
доц. д-р Владимир Вълканов
classroom.google.com  код: lapyaln

лекции

Неприсъствено - онлайн

28.11.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

29.11.2020(неделя), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
доц. д-р Владимир Вълканов
classroom.google.com  код: lapyaln

лекции

Неприсъствено - онлайн

05.12.2020(събота), 9:00-12:45, 13:30-17:00

Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип

лабораторни

546 к.з. 547 к.з.

 

 

 

 

12.12.2019(събота), 9:00

Всички дисциплини

Изпит

547 к.з.

13.12.2019(неделя), 9:00

Всички дисциплини

Изпит

547 к.з.

19.12.2019(събота), 9:00

Поправка – всички дисциплини

Изпит

547 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ