Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Проектиране на компютърни системи и хардуер    English
Факултет по математика и информатика - Проектиране на компютърни системи и хардуер
 Лектори

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Радослав Дервишев (Сайбиз)

Анотация

Дисциплината ще запознае студентите с най-новите методики и процеси за проектиране на компютърни системи, процесори, контролери и хардуер. Дисциплината ще обучава студентите в следните области:

1) Запознаване със структурата на компютърната система: Това ще включва запознаване с отделните модули които се използват при създаването на една компютърна система, тяхното взаимодействие и движението на данните.

2) Методика на проектиране: Дисциплината също включва запознаване с основни методики за проектиране и моделиране на хардуер като езика Верилог (Verilog).

3) Практически умения: В рамките на лабораторни упражнения и/или курсови и домашни работи студентите ще имат възможност да проектират процесори, контролери и други структурни части на една компютърна система.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ