Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ - САС (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - пролетен триместър 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - СТ - САС (1 г.) и (2 г., ІІ курс) - пролетен триместър 2019/2020
Последна актуализация: 02.04.2020 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2019/2020 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - САС
(магистри - едногодишен курс, 2-ра година двугодишен курс)

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
11.04. (събота),
9:00 ч.-17:30
Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Проектиране и изграждане на приложения с Google Cloud IoT
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения
Информационен мениджмънт
лекции 547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
531 к.з.
12.04. (неделя),
9:00 ч.-17:30
Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Проектиране и изграждане на приложения с Google Cloud IoT
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения
Информационен мениджмънт
лекции 547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
531 к.з.
25.04. (събота),
9:00 ч.-17:30
Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Проектиране и изграждане на приложения с Google Cloud IoT
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения
Информационен мениджмънт
лекции 547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
531 к.з.
26.04.19 (неделя),
9:00 ч.-17:30
Софтуерни инструменти лекции

536к.з.

02.05.19 (събота),9:00 ч.-17:30 Софтуерни инструменти лекции

536к.з.

03.05.19 (неделя),
9:00 ч.-12:45 ч.
Практически проект 2 лабораторни

546к.з..

09.05.19 (събота),
9:00 ч.-12:45 ч.
Практически проект 2 лабораторни

547к.з..

16.05.19 (събота),
9:00 ч.-12:45 ч.
Практически проект 2 лабораторни

547к.з..

23.05.19 (събота),
9:00 ч.-12:45 ч.
Практически проект 2 лабораторни

547к.з..

30.05.(събота),
9:00 ч.-12:45 ч.
Избираема дисциплина 1:
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения
Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS
Проектиране и изграждане на приложения с Google Cloud IoT
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения
Информационен мениджмънт
Изпит

  547 к.з.
546 к.з.
146 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
531 к.з.

31.05.( неделя),
9:00 ч.-12:45 ч.
Софтуерни инструменти Изпит

536 к.з.

06.06.19(събота),
9:00 ч.-17:00 ч.
Практически проект 2 Защита на проекти

536к.з.

07.06.19 (неделя),
9:00 ч.-12:45 ч.
Софтуерни инструменти Поправителен изпи

536 к.з.

20.06.19 (събота),
9:00 ч.-12:45 ч.
Софтуерни инструменти Ликвидационен изпит

547 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ