Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2019 Протокол № 65 / 15.11.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 65 / 15.11.2019 г.

ПРОТОКОЛ №65

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 15.11.2019 г. от 12:00 ч. в 233 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива Доку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Отсъстващи няма.

Дневен ред:

  1. Избор на ръководител катедра за мандата 2019-2023.
  2. Други.

Дневният ред бе приет единодушно.

 

По точка 1.

Проф. Манев предложи комисия за провеждане на избор на ръководител катедра в състав: доц. д-р Добринка Грибачева (председател) и членове гл. ас. д-р Асен Хрис­тов и ас. Иванка Градева. Предложението беше прието единодушно от членовете на КС.

Проф. Манев попита членовете на КС дали има номинации за ръководител ка­тед­ра. Гл. ас. Христов предложи проф. Манев за нов мандат. Други кандида­тури не постъпиха.

Доц. Грибачева разясни процедурата по гласуване.

След проведеното тайно гласуване, доц. Грибачева обяви, че са подадени 7 бюлетини, като всички са валидни; а резултатът е: 6 гласа за проф. Манев и 1 бяла бюлетина, с което проф. дмн Манчо Манев е избран за ръководител катедра през мандата 2019-2023 г.

По точка 2.

Нямаше разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

15.11.2019 г.                                    

Секретар на катедрата:
(гл. ас. д-р Ива Докузова)

Ръководител на катедрата:
(проф. д.м.н. М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ