Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии
 Лектори

проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова

Анотация

Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, инфор-матика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за раз-работване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успевае-мост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се раз-глеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисципли-ната подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ