Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2019 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА


ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2019 г.       Планирани дейности за осигуряване процеса на обучение във Факултета по математика и информатика,  разработени съгласно мисията и целите на Факултета и Университета.1. Обновяване на работните стан­ции в компютърните лаборатории на факултета.


2. Подмяна на част от проекторите в компютърните лаборатории на факултета.


3. Разширяване на безжичната мрежа на факултета.


Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №    /   .04.2019 г

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ