Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Кандидатстване Бакалавър (след средно образование) Програма за конкурсния изпит по информатика и давани теми    English
Факултет по математика и информатика - Програма за конкурсния изпит по информатика и давани теми

ФОРМАТ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАТИКА

Конкурсният изпит по информатика се състои от решаване на тест и задача по програмиране.

Тестът се състои от 20 въпроса. За всеки въпрос от теста се предлагат 4 (четири) възможни отговора, от които само един е верен.

При решаване на задачата по програмиране трябва:
а) да се опише словесно използваният алгоритъм;
б) да се опише на хартия решението на задачата на един от следните езици за програмиране: C#, Java, С++, С, Pascal, Basic;
в) да се коментира написаният текст на програмата, като се посочи предназначението на основните променливи и структури от данни и използваните подпрограми.

Текстът на програмата се записва на хартия с химикалка със син цвят. По време на изпита се забранява използването на помощни материали и технически средства.

Оценката от конкурсния изпит е средноаритметична стойност от оценката на теста и оценката на задачата, като резултатът се закръглява до десети в полза на кандидат-студента.
 - 2003  - 2004        
 - 2005 (1)  - 2005 (2)  - 2006 (1)  - 2006 (2)  2007 (1)   2007 (2) 
 2008 (1)
  - 2008 (2)
 2009 (1) 2009 (2)
 2010 (1)  2010 (2) 
 - 2011 (1)  - 2011 (2)  - 2012 (1)  - 2012 (2)  - 2013 (1)  - 2013 (2)
 - 2014 (1)
 - 2014 (2)
 - 2015 (1)
 - 2015 (2)  - 2016 (1)  - 2016 (2)
 - 2017 (1)  2017 (2)  - 2018 (1)  - 2018 (2)  - 2019 (1)  2019 (2)
 - 2021          

 

Решения на задачите и тестовете от конкурсните изпити по информатика може да намерите в следните учебните помагала:

програмиране на C#, С++ и Pascal 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ