Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания БИАЕ БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър 2018/2019

Последна актуализация: 19.12.2018 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”

Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата

Час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

12.01. (събота)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

13.01. (неделя)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

19.01. (събота)

9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

20.01. (неделя)

9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

535 к.з.

26.01. (събота)

9:00-15:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

535 к.з.

27.01. (неделя)

9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

535 к.з.

02.02. (събота)

9:00-15:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

535 к.з.

03.02. (неделя)

9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

535 к.з.

03.02. (неделя)

15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

535 к.з.

09.02. (събота)

9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

535 к.з.

09.02. (събота)

15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

535 к.з.

10.02. (неделя)

9:00-14:30

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

535 к.з.

10.02. (неделя)

14:45-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

535 к.з.

16.02. (събота)

9:00-15:00

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

лекции

231 с.з.

17.02. (неделя)

9:00-15:45

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

лекции

231 с.з.

23.02. (събота)

9:00-13:15

Практика на търговските дружества
доц. д-р Христо Паунов

лекции

231 с.з.

24.02. (неделя)

9:00-13:00

Избираема дисциплина 1

изпит

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

09.03. (събота)

9:00-13:00

Бизнес комуникации на английски език
гл. ас. д-р Ваня Иванова

изпит

535 к.з.

10.03. (неделя)

9:00-13:00

Управление и анализ на проекти
доц. д-р Андрей Захариев

изпит

535 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ