Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Класификатори в машинното обучение с Python и C++    English
Факултет по математика и информатика - Класификатори в машинното обучение с Python и C++
 Лектори доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. д-р Георги Пашев 
Анотация

В дисциплината се покриват основни понятия в областта на класификатори и дървета на решенията в областта на машинното обучение, компютърната лингвистика и изкуствения интелект. Разглеждат се основни алгоритми за построяване на класифициращи дървета, базирани на статистически методи. Обясняват се величини от статистиката, релевантни за областта, като информационна печалба и ентропия. Обучаваните се въвеждат в програмирането с Python. Представят се примери за построяване на класифициращи дървета с готови библиотеки в Python и C++.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ