Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2018/2019 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2018/2019 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2018/2019 година
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.  

Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията

за всички

проф. дмн Тодор Желязков

3.  

Фрактална теория на финансовите пазари

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Линейни оператори във функционални пространства

за спец. БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M

проф. дмн Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

5.  

Оптимално управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

6.  

Въведение в теоретичната информатика

за спец. СТД и БИТ

доц. д-р Христо Кискинов

7.  

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

8.  

Основи на сигурността в киберпространството

за всички

доц. д-р Златогор Минчев (от ИИКТ и ИМИ на БАН)

9.  

Въведение в маркетинговите изследвания

без спец. БИТ и БМ

доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Десислава Войникова

10.  

Математически аспекти при описанието на природни системи

за всички

доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ),
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

11.  

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
док-т Милен Близнаков

12.  

Уеб програмиране с JavaScript и jQuery

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
ас. Юри Хоптериев

13.  

Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
проф. дмн Снежана Христова

14.  

Валути и валутни сделки

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

15.  

Следене и управление на космически апарати (с Java)

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
гл. ас. д-р Георги Пашев,
д-р Христо Инджов

16.  

Програмиране на Oracle БД с PL/SQL

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
док-т Михаил Петров

17.  

Java Script в дълбочина – 1 част

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
док-т Михаил Петров

18.  

Бизнес право, ІІ част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (директор в общ. Пловдив)

19.  

Предприемачество в IT индустрията

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

20.  

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

21.  

Приложения за бази данни с Entity Framework

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
хон. ас. Любен Киков

22.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

23.  

Видеопродуциране

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Ангел Генков

24.  

Интелектуална собственост в интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

25.  

Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад),
хон. ас. Илия Илиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад)

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.  

Фрактална теория на финансовите пазари

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

3.  

Оптимално управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

4.  

Въведение в теоретичната информатика

за спец. СТД и БИТ

доц. д-р Христо Кискинов

5.  

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

6.  

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ и БМ

доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Десислава Войникова

7.  

Математически аспекти при описанието на природни системи

за всички

доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ),
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

8.  

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за всички

доц. д-р Светослав Енков

9.  

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
док-т Милен Близнаков

10.  

Класификатори в машинното обучение с Python и C++

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл. ас. д-р Георги Пашев

11.  

Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
проф. дмн Снежана Христова

12.  

Валути и валутни сделки

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

13.  

Съвременни уеб технологии и приложения

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева

14.  

Управление на сигурността и защита на приложения в облака

за III и IV курс на спец. И, БИТ, СТД и СИ

доц. д-р Станка Хаджиколева,
док-т Неделчо Андонов

15.  

Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

16.  

Визуално програмиране с Processing

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Виктор Матански

17.  

End-to-end JavaScript приложения

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Павел Кюркчиев

18.  

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

19.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

20.  

Видеопродуциране

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Ангел Генков

21.  

Интелектуална собственост в интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

22.  

Бизнес приложения за Интернет

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

ІІІ. Факултативни дисциплини

1.  

Философия на математиката

за всички

гл. ас. д-р Йордан Епитропов

2.  

Руски език – 1. част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ