Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Обучение по математика в училище (магистър) 1 г.    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище (магистър) 1 г.
Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в разработването на две от следните теми.

 1. Модулни уравнения и неравенства.
 2. Ирационални уравнения и неравенства.
 3. Трансцендентни уравнения и неравенства.
 4. Системи от алгебрични и трансцендентни уравнения.
 5. Симетрични и антисиметрични уравнения.
 6. Математическа индукция. Приложение в училищния курс по математика.
 7. Математическо моделиране. Приложение в училищния курс по математика.
 8. Изследване на функции и приложение при уравнения и неравенства.
 9. Съединения без и с повторение.
 10. Числови характеристики на дискретни случайни величини. Математическо очакване. Дисперсия.
 11. Точкови и интервални оценки. Проверка на хипотези.
 12. Многостени и многостенни ъгли.
 13. Приложение на косинусовата и синусовата теорема за тетраедър.
 14. Дидактически технологии и обучението по математика.
 15. Проблемност в обучението по математика.
 16. Развитие на мисленето в обучението по математика; рефлексия.
 17. Интелект, интелектуално развитие и творческата дейност на учениците в обучението по математика.
 18. Класическа и условна вероятност.

Одобрена от Факултетен съвет, протокол № 39 / 09.11.2005 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ