Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии (задочно обучение) 2017/2018    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (задочно обучение) 2017/2018

Последна актуализация: 05.09.2018 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

за специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова) 18.09.2018 13:30 423 ауд.
Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков) 11.09.2018 14:00 446 к.з.
Увод в информационните технологии (доц. д-р Евгения Ангелова) 10.09.2018 09:00 546 к.з.
Информационни технологии в математиката (доц. д-р Анна Малинова) 10.09.2018 14:00 546 к.з.
Програмиране (проф. д-р Христо Крушков) 17.09.2018 09:00 146 к.з.
Право и правни информационни системи (доц. Христо Паунов) 20.09.2018 09:00 433 к.з.
Английски език (доц. д-р Иван Шотлеков) 23.09.2018 14:00 246 к.з.
Приложна математика (доц. д-р Христина Кулина) 14.09.2018 09:00 547 к.з.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Николай Павлов) 12.09.2018 09:00 546 к.з.
Банково дело и банкови информационни системи 
(доц. д-р Иван Соколов)
19.09.2018 09:00 531 к.з.
Графика и презентации (гл. ас. д-р Александър Пенев) 18.09.2018 09:00 446 к.з.
II курс
Финансова математика (гл. ас. Милена Петкова) 21.09.2018 14:00 246 к.з.
Маркетингови изследвания (проф. дн Снежана Гочева) 13.09.2018 09:00 547 к.з.
Програмиране чрез .NET (гл.ас.д-р Никола Вълчанов) 12.09.2018 09:00 546 к.з.
Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев) 21.09.2018 10:00 433 к.з.
Счетоводство и счетоводни инф. системи (проф. д-р Асен Рахнев) 10.09.2018 09:00 546 к.з.
Програмиране в Интернет с  PHP и MySQL  (доц. д-р Емил Хаджиколев) 19.09.2018 09:00 246 к.з.
Иконометрия (доц. д-р Анна Малинова) 10.09.2018 14:00 546 к.з.
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов/ Чолаков)   14.09.2018 09:00 546 к.з.
Информационни технологии в Интернет (гл. ас. д-р Никола Вълчанов) 17.09.2018 14:00 446 к.з.
III курс
Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Иван Димитров) 10.09.2018 09:00 446 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 11.09.2018 14:00 546 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (проф. д-р Иван Ганчев) 04.09.2018 10:00 546 к.з.
Въведение в облачните технологии (доц. д-р Станка Хаджиколева) 17.09.2018 09:00 246 к.з.
Моделиране и управление на бизнес процеси (доц. д-р Елена Сомова) 18.09.2018 09:00 346 к.з.
Инвестиции и инвестиционни техники (проф. д-р Андрей Захариев) 21.09.2018 14:00 246 к.з.
Уеб-дизайн (проф. Асен Рахнев / гл. ас. д-р Тодорка Глушкова) 10.09.2018 09:00 546 к.з.
IV курс
Застраховане и застрахователни ИС (проф. д-р Антон Илиев) 11.09.2018 09:00 446 к.з.
Електронна търговия (доц. д-р Анна Малинова) 10.09.2018 14:00 546 к.з.
Оптимизационни модели в икономиката (доц. д-р Дойчин Бояджиев) 19.09.2018 14:00 546 к.з.
Борсова и извънборсова търговия (проф. д-р Андрей Захариев /
гл. ас. д-р Милена Петкова
)
21.09.2018 14:00 246 к.з.
Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев) 21.09.2018 14:00 246 к.з.
Бизнес английски език с ИТ (доц. д-р Иван Шотлеков) 23.09.2018 14:00 246 к.з.
Бизнес информационни системи (доц. д-р Николай Павлов /
гл. ас. д-р Кремена Стефанова)
20.09.2018 09:00 246 к.з.
Издателски системи (доц. д-р Ангел Голев / гл. ас. д-р Кремена Стефанова) 20.09.2018 09:00 246 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ