Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Софтуерни технологии (магистър) 1 г.    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии (магистър) 1 г.

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Програма за писмен държавен изпит

Магистърска програма „Софтуерни технологии” (едногодишен курс на обучение)

 

Начин на провеждане: разработване на две теми от конспекта 

Продължителност : 4 академични часа

КОНСПЕКТ

1.  Парадигми за разработване на софтуер:

 • Структурно разработване.
 • Обектно-ориентирано разработване.
 • Компонентно-ориентирано разработване.

2.  Среди за разработване на многослойни и интернет-базирани приложения:

 • Java-базирани среди: JEE архитектура, основни дефиниции, слоеве, контейнерна организация, управление на жизнения цикъл, видове компоненти
 • .NET среда

3.  Използване на рамки за разработване на софтуер:

 • Специфики.
 • Понятието „еталон“.
 •  Компонентите в MVC архитектурата.
 • Apache Struts.
 • MVC 2.

4.  Структури данни използвани в интернет-програмирането:

 • Потоци от данни.
 • Видове потоци.
 • Сериализация на обекти.

5.  Език за маркиране на хипертекст HTML и динамичен HTML:

 • Обектен модел.
 • Събитиен модел.
 • Динамични стилове.
 • Позициониране.
 • Свързване на данни.
 • Скриптлети.

6.  Разширяем маркиращ език XML:

 • Видове файлове.
 • Връзката между SGML и XML.
 • Какво е XML?
 • XML парсери.
 • Тип на документа.
 • Правила за XML елементите.
 • Добре конструиран XML.
 • Валиден XML.

7.  Разширяем език за стилове XSL:

 • Императивно срещу декларативно програмиране.
 • XPath.
 • XSLT.

8.  Изграждане на софтуерни компоненти за средния слой на JEE архитектурата:

 • Мястото на web слоя в JEE архитектурата.
 • Архитектура на web приложенията.
 • Web слой.
 • Статично и динамично съдържание.
 • Структура на web приложенията.
 • Сървлети. Жизнен цикъл на сърлвета. Класа HttpServlet.
 • Какво е JSP? Връзката между сървлети и JSP. Жизнен цикъл на JSP.Изграждащи елементи на JSP. XML синтаксис за JSP.
 • JavaBeans.

9.  Сигурност за Web приложенията:

 • Удостоверяване.
 •  Упълномощаване.
 •  Механизми за удостоверяване.

10. Специализирани архитектури на многослойни и интернет-базирани приложения:

 • Архитектури, използващи услуги: Web услуги, семантични Web услуги, модели, протоколи.
 • Агентно-ориентирани архитектури и семантичен Web.

 

Забележка:

 1. Студентите от магистърската програма „Софтуерни технологии” в едногодишния и двугодишния курс се явяват с общ конспект на държавните изпити.
 2. Държавният изпит се провежда под формата на „Решаване на практически казус”.
 3. Продължителността на изпита е 4 астрономически часа.

 

Конспектът е приет на Факултетен съвет, Протокол № 8 / 18.04.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ