Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Физика и математика (бакалавър)    English
Факултет по математика и информатика - Физика и математика (бакалавър)
Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в решаването на задачи в рамките на следните теми.

 1. Комплексни числа.
 2. Полиноми на една променлива.
 3. Симетрични полиноми - приложения.
 4. Сравнения от първа и по-висока степен.
 5. Детерминанти.
 6. Матрици.
 7. Системи от линейни уравнения.
 8. Линейно (векторно) пространство, линейна зависимост, базиси и размерност.
 9. Линейни преобразувания, собствени вектори и собствени стойности.
 10. Свободни вектори - операции и приложения.
 11. Уравнения на права, равнина и криви от втора степен.
 12. Безкрайни числови редици и редове.
 13. Изследване на функции.
 14. Определен интеграл - пресмятане и приложения.
 15. Случайни събития. Вероятност - класическа и геометрична. Условна вероятност.

Одобрена на Факултетен съвет, протокол № 10 / 17.01.2001 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ