Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2018 Протокол № 112/14.05.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 112/14.05.2018

ПРОТОКОЛ № 112/14.05.2018

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

 

Дневен ред:

 1. Предварително разпределение на часовете за 2018/19 година
 2. Предложение за гост-професор към катедрата за следващата учебна година
 3. Избираеми дисциплини за А триместър за 2018/19 година
 4. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

 

По точка 1: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Предварителното разпределение на часовете към катедрата за 2018/19 година да се извърши на следващ катедрен съвет.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева да бъде назначена като гост-професор за една година на цял щат във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 3:

 

            Катедра ПММ утвърди избираеми дисциплини за редовно и задочно обучение през А триместър на учебната 2018/2019 година:

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ, доц д-р Дойчин Бояджиев и гл. ас. д-р Павлина Атанасова, за студенти от всички специалности. (стара)
 2. Бизнес статистика със SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева и гл. ас. д-р Атанас Иванов, за студенти от всички специалности. (стара)
 3. Топ алгоритми за data mining, проф. д.м.н. Снежана Гочева, за студенти от всички специалности. (стара) 
 4. СТОХАСТИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ, доц. д-р В. Нончева, хон.ас. Венелин Вълков, за студенти от всички специалности. (нова)

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 1. OСНОВИ НА МОДЕЛИРАНЕТО, проф. д.м.н. Снежана Христова, за студенти от всички специалности. (стара)
 2. Топ алгоритми за data mining, проф. д.м.н. Снежана Гочева, за студенти от всички специалности. (стара) 
 3. 3Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, за студенти от всички специалности. (стара)
 4. Бизнес статистика със SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева и гл. ас. д-р Атанас Иванов, за студенти от всички специалности. (стара)
 5. СТОХАСТИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ, доц. д-р В. Нончева, хон. ас. Венелин Вълков, за студенти от всички специалности. (нова)

 

По точка 4:

 

4.1. Катедра ПММ прие проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева и гл. ас. д-р Петър Копанов да отчетат по 20 часа (упражнения) за допълнителна/научна работа със студенти. Мотивировката е:

 • проф. д.м.н. Снежана Христова – работа със студенти с два доклада на студентска сесия; три сбирки на студентски семинар.
 • доц. д-р Веска Нончева – един студент с участие в студентска научна сесия; един студент с приет доклад и публикация за национална конференция; двама студенти за участие в научен студентски семинар.
 • гл. ас. д-р Петър Копанов – подготовка на студенти за участие в олимпиада.

 

4.2. Проф. д.м.н. Снежана Христова направи следното предложение:

Доц. д-р Дойчин Бояджиев да покани ръководството на ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ на среща с катедрата.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

 

 

14.05.2018 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ