Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2018 Протокол № 55 / 16.04.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 55 / 16.04.2018

ПРОТОКОЛ №55
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 16.04.2018 г. от 10 ч. в 234 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Ка­тед­­ре­ния съвет на ка­тед­ра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. дмн Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов.
Присъстват без право на глас: док-т Веселина Тавкова.
Отсъства ас. Иванка Градева.
Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Други.

По точка 1.
а) Членовете на КС гласуваха и приеха единодушно актуализираните учебни програми по:

 • „Аналитична геометрия” за спец. ИТМОМ I курс, редовно обучение;
 • „Аналитична геометрия“ за спец. МИИТ I курс, редовно обучение;
 • „Аналитична геометрия” за спец. ИТМОМ I курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Аналитична геометрия“ за спец. МИИТ I курс - Смолян, редовно обучение;
 •  „Линейна алгебра“ за спец. ИТМОМ I курс, редовно обучение;
 • „Линейна алгебра“ за специалност МИИТ I курс, редовно обучение;
 • „Линейна алгебра“ за спец. ИТМОМ I курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Линейна алгебра“ за специалност МИИТ I курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Геометрия“ за спец. ИТМОМ II курс, редовно обучение;
 • „Геометрия“ за спец. МИИТ II курс, редовно обучение;
 • „Геометрия“” за спец. ИТМОМ II курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Геометрия“ за спец. МИИТ II курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Алгебра” за спец. ИТМОМ II курс, редовно обучение;
 • „Алгебра” за спец. МИИТ II курс, редовно обучение;
 • „Алгебра” за спец. ИТМОМ II курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Алгебра” за спец. МИИТ II курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Училищен курс по алгебра” за спец. ИТМОМ III курс, редовно обучение;
 • „Училищен курс по алгебра” за спец. МИИТ III курс, редовно обучение;
 • „Училищен курс по алгебра” за спец. ИТМОМ III курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Училищен курс по алгебра” за спец. МИИТ III курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Училищен курс по геометрия” за спец. ИТМОМ III курс, редовно обучение;
 • „Училищен курс по геометрия” за спец. МИИТ III курс, редовно обучение;
 • „Училищен курс по геометрия” за спец. ИТМОМ III курс - Смолян, редовно обучение;
 • „Училищен курс по геометрия” за спец. МИИТ III курс - Смолян, редовно обучение.

 

б) Проф. Манев покани присъстващите да дадат заявките си за водене на избираеми дисциплини през „А“ триместър на 2018/2019 уч. год. Постъпиха следните предложения:

 • за студенти от ФМИ на ПУ, редовно и задочно обучение:  - „ Теория на инвестиционния портфейл“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов;
 • за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение: - „Математически основи на компютърната графика“, лектор: гл. ас. д-р Ива Докузова.

След гласуване предложенията бяха приети единодушно.

в) Катедреният съвет обсъди представената учебна програма за избираема дисциплина  „Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства “, с лектори проф. д-р Пенка Рангелова и доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение.
След гласуване учебната програма беше приета единодушно.
г) Ръководителят на катедрата напомни, при наличност на повече часове за упражнения лекторите на съответните дисциплини да помислят за хоноруване на студенти, които да ги водят.

По точка 2.
Доц. Теофи­ло­ва предложи данните за водените часове в катедрата да бъдат попълвани във вид на файл, вместо на ръка в материалната книга. Ръководителят катедра предложи, доц. Теофилова да проучи в деканата законността на такъв документ и да го уведоми.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

гр. Пловдив
16.04.2018 г.
Секретар на катедрата:
 
(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:
 
(проф. дмн М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ