Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства    English
Факултет по математика и информатика - Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства
 Лектори  проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова
Анотация
Задачите с параметри са неизменна част от училищния курс по математика. Тяхното решаване често изисква от учениците нешаблонно мислене и прилагане на широк спектър от знания и умения. Поради това задачите от този тип съществено допринасят за развиване на аналитичните способности, логическото мислене и творческия потенциал на обучаващите се. Целта на настоящата учебна дисциплина е да запознае студентите с разнообразни методи и средства от алгебрата, геометрията и математическия анализ за решаване на параметрични уравнения, неравенства и системи. Предложените задачи са от национални и чуждестранни държавни зрелостни изпити, конкурсни изпити за кандидатстване във ВУ, математически състезания и др. Учебната дисциплина е особено подходяща за студентите от специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ