Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Изпитни комисии и дати Комисия за държавен изпит по Информатика за ОКС магистър    English
Факултет по математика и информатика - Комисия за държавен изпит по Информатика за ОКС магистър

Провежда:

  • Писмен държавен изпит по информатика и защити на дипломни работи за специалности „Софтуерни технологии“ (магистри), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (магистри), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (магистри), „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (магистри), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (магистри) и „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (магистри)

Състав на комисията:
Председател:  доц. д-р Владимир Вълканов, Зам.-председател: доц. д-р Ася Стоянова
Членове:

  проф. д-р Асен Рахнев
  проф. д-р Антон Илиев
  проф. д-р Иван Ганчев  
  проф. д-р Елена Сомова

доц. д-р Емил Дойчев
доц. д-р Александър Пенев
доц. д-р Светослав Енков
гл. ас. д-р Георги Чолаков

  гл. ас. д-р Магдалена Веселинова 
  гл. ас. д-р Йордан Тодоров

Дати и зали:

09.07.2022 г., събота (Изпит – 2 аула от 800 ч., Защити – 531, 532, 533 к. з. от 900 ч.)
08.10.2022 г., събота (Изпит – 2 аула от 800 ч., Защити – 531, 532, 533 к. з. от 900 ч.)

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ