Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика (задочно обучение) 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (задочно обучение) 2016/2017

Последна актуализация: 05.09.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

за специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (проф. дн Манчо Манев) 13.09.2017 09:00 603 с.з.
Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков) 19.09.2017 09:00 446 к.з.
Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова) 14.09.2017 09:00 546 с.з.
Програмиране (C++) (доц. д-р Николай Касъклиев) 11.09.2017 09:00 446 к.з.
Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев) 18.09.2017 09:00 546 к.з.
Английски език  (доц. д-р Иван Шотлеков) 22.09.2017 14:00 433 к.з.
434 к.з.
Математически анализ  (доц. д-р Теменужка Пенева) 14.09.2017 14:00 346 к.з.
Операционни системи (доц. д-р Ангел Голев) 08.09.2017 10:00 423 ауд
II курс
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)  (доц. д-р Елена Сомова) 21.09.2017 14:00 146 к.з.
Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов) 12.09.2017 09:00 346 к.з.
Геометрия (проф. дн Манчо Манев) 13.09.2017 09:00 603 с.з.
Софтуерни технологии (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил  Дойчев) 19.09.2017 09:00 146 к.з.
Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов) 20.09.2017 09:00 422 ауд
Модели на реални процеси (доц. д-р Теменужка Пенева) 14.09.2017 14:00 346 к.з.
Бази от данни (гл. ас. д-р Георги Чолаков) 15.09.2017 14:00 346 к.з.
ООП (Java) (гл. ас. д-р Владимир Вълканов) 18.09.2017 09:00 546 к.з.
Практикум по ООП и БД (гл. ас. д-р Владимир Вълканов) 18.09.2017 09:00 546 к.з.
III курс
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов) 11.09.2017 09:00 434 к.з.
435 с.з.
Алгоритми и структури от данни (доц. Ангел Голев) 08.09.2017 10:00 423 ауд
Вероятности и приложна статистика (гл. ас. д-р Петър Копанов) 21.09.2017 14:00 534 к.з.
Разпределени приложения (проф. д-р Антон Илиев) 12.09.2017 09:00 446 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 19.09.2017 09:00 146 к.з.
Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Владимир Вълканов) 18.09.2017 09:00 546 к.з.
Практикум по софтуерни технологии (гл. ас. д-р Владимир Вълканов) 18.09.2017 09:00 546 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев) 14.09.2017 09:00 346 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. дн Георги Тотков) 19.09.2017 09:00 446 к.з.
Уеб сървърни езици (доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев) 15.09.2017 10:00 532 к.з.
Компютърни числени методи (гл. ас. д-р Павлина Атанасова) 20.09.2017 14:00 533 к.з.
Информационно моделиране C# (проф. д-р Антон Илиев) 12.09.2017 09:00 446 к.з.
Методи за транслация (доц. д-р Димчо Димов) 11.09.2017 09:00 434 к.з.
435 с.з.
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) (гл. ас. д-р Георги Шарков) 09.09.2017 10:00 531 к.з.
Управление на проекти (проф. дн Георги Тотков) 19.09.2017 09:00 446 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ