Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Преговори в IT индустрията    English
Факултет по математика и информатика - Преговори в IT индустрията
 Лектори  доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
Анотация

Всяка компания съществува, защото има клиенти, които да ползват продуктите и/или услугите й. Но гледната точка на компанията и нейните клиенти върху „добрата” сделка е различна.

За компанията това е предоставена услуга/продукт с  достатъчно добро качество, така че да е приемливо за клиента. Същевременно услугата/продуктът трябва да е с възможно най-ниска себестойност, но възможно най-висока цена , за да бъде фирмата на печалба.  

За клиента това е закупувана услуга/продукт с удовлетворяващо качество на възможно най-ниската за това качество цена.  

Договарянето именно на съотношението цена/качество е във фокуса на всички преговори. Но това е идеалният вариант, от който се появяват неизброимо много изключения. Факторите, които влияят върху преговорите са много и са както обективни, така и твърде субективни.

Тази дисциплина разглежда факторите, които влияят върху преговорите, и предоставя техники за провеждане на по-успешни и за двете страни преговори.

Избираемата дисциплина предполага решаване на бизнес казус с реална стартап IT компания, която трябва да реши как ще се разширява международно, но и откъде ще намери необходимите инвестиции, които ще направят възможно това разширяване. Не е достатъчно само да имаш изключително добър иновативен продукт. Рискът да бъде взет от партньори и/или клиенти е много висок. Как тази компания да преговаря с партньорите и клиентите си? Кои са партньорите и кои клиентите? Кои са потенциалните инвеститори? На кого да откаже сътрудничество и на кого да предложи?

Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща ИД: Предприемачество в ИТ индустрията, ИД Стратегии за навлизане на пазари и ИД Дигитални решения в България и Европа в 12 индустрии.

 

За преминаване на дисциплината е необходимо: присъствие на занятията и работа в екип.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ