Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2017 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2017 г.

 

       Планирани мероприятия по основни направления за развитие на компютърните лабора­то­рии,  разработени съгласно мисията и целите на факултета и университета.1.  Хардуер

       1.1.  Изграждане на поне една нова компютърна зала за осигуряване обучението на нарасналия брой студенти.

       1.2.  Работни станции – подмяна на част от работните стан­ции в компютърните лаборатории на факултета.

       1.3. Проектори – подмяна на част от проекторите в компютърните лаборатории на факултета.

       1.4. Разширяване на безжичната мрежа на факултета.

       1.5. Разширяване на системата за видеонаблюдение.

 

2.  Софтуер

      2.1. Обновяване софтуера на облаковата структура на факултета.

      2.2. Годишно обновяване на използвания в учебния процес софтуер.

 

3. Услуги

Организиране на срещи със студенти за популяризиране на дейността и предоставяните услуги от звено “Учебни компютърни зали” към Факултета по математика и информатика.

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №  15/ 01.03.2017 гАктуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ