Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерни технологии и дизайн (задочно обучение) 2015/2016    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн (задочно обучение) 2015/2016

  Последна актуализация: 16.08.2016 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

за специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс

Линейна алгебра и аналитична геометрия (доц. д-р Добринка Грибачева)

12.09.2016

09:00

2 аула

Увод в програмирането (доц. д-р Христо Крушков)

15.09.2016

09:00

531 к.з.

Увод в информационните технологии (доц. д-р Евгения Ангелова)

07.09.2016

13:00

546 к.з.

Основи на графичния дизайн  (проф. д-р Бисер Дамянов)

14.09.2016

09:00

446 к.з.

Създаване на ГПИ (C#) (доц. д-р Тодорка Терзиева)

09.09.2016

09:00

546 к.з.

Софтуерни системи по математика (доц. д-р Христина Кулина)

12.09.2016

14:00

546 к.з.

Английски език (доц. д-р Иван Шотлеков)

16.09.2016

09:00

532 к.з.

Обектно ориентирано програмиране (C#) (гл. ас. д-р Никола Вълчанов)

19.09.2016

09:00

433 к.з.

Уеб дизайн (доц. д-р Тодорка Терзиева)

09.09.2016

09:00

546 к.з.

Увод в уеб програмирането (доц. д-р Тодорка Терзиева)

09.09.2016

09:00

546 к.з.

II курс

Събитийно програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов)

19.09.2016

09:00

433 к.з.

Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов)

09.09.2016

14:00

547 к.з.

Приложна математика 1 (доцд-р Атанаска Георгиева)

13.09.2016

14:00

422 ауд

Софтуерни технологии 1 (доц. д-р Ася Стоянова)

15.09.2016

14:00

446 к.з.

Геометричен дизайн (доц. д-р Марта Теофилова)

07.09.2016

09:00

424 ауд

Администриране на динамични уеб системи (проф. Асен Рахнев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р  Владимир Вълканов)

09.09.2016

09:00

547 к.з.

Програмиране в Интернет с PHP и MySQL (доц. д-р Емил Хаджиколев)

14.09.2016

14:00

546 к.з.

Обработка на цифрови изображения (доц. д-р Ангел Голев)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

III курс

Издателски системи (доц. д-р Ангел Голев)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

Създаване на видео и анимации (гл. ас. д-р Александър Пенев)

09.09.2016

09:00

446 к.з.

Създаване и обработка на векторни изображения (доц. д-р Христо Крушков, 
ас. д-р Мая Стоева)

03.09.2016

9:00

531 к.з.

Софтуерни технологии 2 (доц. д-р Емил Хаджиколев)

14.09.2016

14:00

546 к.з.

Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев)

20.09.2016

09:00

446 к.з.

Дизайн на приложения за мобилни устройства (гл. ас. д-р Николай Касъклиев)

12.09.2016

09:00

531 к.з.

Програмиране на приложения за мобилни устройства (гл. ас. д-р Николай Касъклиев)

12.09.2016

09:00

531 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ