Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Управление на виртуални екипи    English
Факултет по математика и информатика - Управление на виртуални екипи

 Лектори  доц. д-р  Елена Сомова, Лиляна Русенова
Анотация

Курсът запознава студентите с теоретични основи на методи за създаване и управление на екипи, работещи дистанционно върху общ проект. Обучението надгражда знания за създаване на модел на софтуерна система за управление на потока информация и знанията, генерирани и използвани в дейността на екипите, работещи съвместно по конкретен софтуерен проект, както и методите за комуникация във виртуални екипи. В обучението са засегнати административни, социални и психологически аспекти на дейности, свързани с управлението на екип. Акцентът на курса е върху изграждане на модел и реализацията му чрез софтуерна система за управлението на знанията във виртуалния екип.

Обучението завършва с разработка на проект, демонстриращ възможностите за управление на виртуален екип, разработващ конкретно софтуерно приложение.

Съдържание
  1. Виртуален екип (ВЕ). Видове екипи и различия във виртуалните екипи (2 часа)
  2. Оценка на екипа  (2 часа)
  3. Средства за осъществяване на срещи на членовете на виртуални екипи. (2 часа)
  4. Комуникация във ВЕ– средства и подходи (2 часа)
  5. Културни различия във ВЕ. Справяне с проблеми в екипа и подпомагане на изоставащи членове. (2 часа)
  6. Умения за административна поддръжка, за основно счетоводство, бюджети и финансови отчети (2 часа)
  7. Социални умения- за общуване, допитване, управление на вниманието, управление на гнева. (2 часа)
  8. Работа с членовете на екипа- откриване на силни и слаби страни, признаване на постижения, различия в поколенията, въвеждане на нови членове в екипа. (2 часа)
  9. Управление на знанието във ВЕ, лидерство и влияние, разрешаване на конфликти (2 часа)
  10. Мотивиране на служителите, коучинг и менторство. (2 часа)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ