Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2016 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2016 г.

 

       Планирани мероприятия по основни направления за развитие на компютърните лабора­то­рии,  разработени съгласно мисията и целите на факултета и университета.1.  Хардуер

       1.1.  Изграждане на поне една нова компютърна зала с 30 работни места за осигуряване обучението на нарасналия брой студенти.

       1.2.  Работни станции – подмяна на част от работните стан­ции в компютърните лаборатории на факултета.

       1.3. Подмяна на част от мултимедийната техника в залите.

2.  Софтуер

       Годишно обновяване на използвания в учебния процес софтуер.

 

3. Услуги

Организиране на срещи със студенти и популяризиране на дейността и предоставяните услуги от звено “Учебни компютърни зали” към Факултета по математика и информатика.


 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №  / 16.03.2016 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ