Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2015 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПЕРИОДА  03.2015 г. - 03.2016 г.


За периода в направление развитие на компютърните лаборатории, Факултетът по математика и информатика има две по-сериозни постижения.

През изминалата година няма напуснали системни администратори. За сравнение в предишния отчетен период напусналите администратори бяха 50%.

Другият успех е получаването на 85 работни станции, с което осигурихме подмяна на 30% от остарялото оборудване. С новата техника са обновени компютърните лаборатории 547, 536, 535 и 534.

Преподавателските места в лабораториите се оборудваха с работни станции. Свързването на които с проекторите в залите облекчи процеса на обучение.

Подменени са 30% от мрежовите комутатори с по-нови, с което е подобрена работата на локалната мрежа на Факултета.

Общата сума на придобитите активи за годината е 110 800 лв.

 

Поставените задачи от плана в по-голямата си част са изпълнени. Изключение е опитът да се привлекат студенти в дейностите по развитие и използване на услуги тип PaaS (Platform as a service). Въпреки изявеното желание от студентите в началото, към момента не можем да се похвалим с резултати. Надяваме се през следващият период да имаме по-голяма успех в това начинание.


Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №  / 16.03.2016 г.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ