Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (2 г., І курс) - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., І курс) - зимен триместър

Последна актуализация: 10.01.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Специалност ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ (2 г., І курс)
     Уч. 2016/17 г.   зимен(Б) триместър

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

14.01.2017 (събота)
9:30 – 13:30
14:30 – 17:30
Методика на обучението по математика
проф. д.п.н. Васил Милушев
Лекции 231 с.з.
15.01.2017 (неделя)
9:00 – 13:00
14.00 – 17.00
Методика на обучението по математика
доц. д-р Румяна Маврова
Методика на обучението по математика
проф. д.п.н. Васил Милушев

Лекции

Лекции

231 с.з.
21.01.2017 (събота)
09:00 – 13:00
14.00 – 18.00
Училищен курс по анализ
проф. д.п.н. Васил Милушев 
Лекции 231 с.з.

22.01.2017 (неделя)
9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

17:00 – 18:00

Методика на обучението по математика
доц. д-р Румяна Маврова
Училищен курс по анализ
проф. д.п.н. Васил Милушев
Училищен курс по анализ
проф. д.п.н. Васил Милушев

Лекции

Лекции

Консултации

231 с.з.
28.01.2017 (събота)
9:00 – 13:00
14:00 – 17:00
Извънкласна работа по математика
проф. д-р Пенка Рангелова
История на математиката
доц. д-р Марта Теофилова

Лекции

Лекции

231 с.з.
29.01.2017 (неделя)
9:30 – 12:30
13:30 – 16:30
16:30 – 17:30 
 Училищен курс по геометрия
проф. д-р Пенка Рангелова
Училищен курс по геометрия
проф. д-р Пенка Рангелова

Лекции

Консултации

231 с.з.
4.02.2017 (събота) - - -
5.02.2017 (неделя)
13:30 – 17:30
Информационни технологии в управление на образованието
доц. д-р Евгения Ангелова
Лекции 231 с.з.
11.02.2017 (събота)
10:00 – 12:00
 Училищен курс по геометрия
проф. д-р Пенка Рангелова

ИЗПИТ

231 с.з.
12.02.2017 (неделя) - - -
18.02.2017 (събота)
9:30 – 12:30
13:30 – 16:30
Училищен курс по анализ
проф. д.п.н. Васил Милушев
Методика на обучението по математика
проф. д.п.н. Васил Милушев

Лекции


Лекции

231 с.з.
19.02.2017 (неделя)
9:30 – 12:30
13.30 – 15.30
15.30 – 16.30
Методика на обучението по математика
доц. д-р Румяна Маврова
Методика на обучението по математика
проф. д.п.н. Васил Милушев

Лекции
Лекции

Консултации

231 с.з.

4.03.2017 (събота)
9:00 – 12:00

12:30 – 17:30

Училищен курс по анализ
проф. д.п.н. Васил Милушев

Хоспитиране

ИЗПИТ

Лекции

231 с.з.
11.03.2017 (събота)
9:00 – 12:00
 Методика на обучението по математика
проф. д.п.н. Васил Милушев
доц. д-р Румяна Маврова
ИЗПИТ 231 с.з.

от 13.03.2017 г. започва провеждането на текущата педагогоческа практика и предипломната педагогоческа практика, съобразно предварително разработени графици 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ