Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (бакалавър) Учебен план Механика    English
Факултет по математика и информатика - Механика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Приложна математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Дисциплината съдържа основните моменти от моделиране движението на материална точка и материална система. От динамика на материална система е разгледана динамика на абсолютно твърдо тяло (АТТ).
 
Съдържание
  1. Кинематика на материална точка и АТТ. Площ на скорост. Ускорение на точка. Абсолютно твърдо тяло - степени на свободата. Ойлерови ъгли. Движение на АТТ с постоянна точка и успоредно на дадена равнина. Най-общо движение на АТТ. Скорост и ускорение. Център на тежестта. Приложение на център на тежестта при решаване на задачи от училищния курс по математика.
  2. Динамика на материална точка. Праволинейно движение на материална точка. Движение на тежка точка в несъпротивителна среда. Движение под действие на централни сили. Формула на Бине. Движение на материална точка върху гладка крива и повърхнина.
  3. Принцип на виртуалните работи. Принцип на Даламбер. Общо уравнение на динамиката. Уравнения на Лагранж от II род. Движение на АТТ. Теореми на Кьониг. Инерчни моменти. Изрази за кинетичния момент и кинетичната енергия. Движение на АТТ с постоянна ос и постоянна точка.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ