Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2015 г.

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2015 г.

 

        Планирани мероприятия по основни направления за развитие на компютърните лабора­то­рии,  разработени съгласно мисията и целите на факултета и университета.

1.  Хардуер

        1.1.  Преоборудване на адиториите използвани от ФМИ със стационарна мултимедийна техника.

        1.2.  Работни станции – подмяна на част от работните стан­ции в компютърните лаборатории на факултета.

        1.3. Сървъри – изграждане на облакова структура тип Platform as a service (PaaS) за ползване от студенти.

        1.4. Компютърна мрежа – разширяване на безжичната компютърна мрежа на факултета.

 

2.  Софтуер

        Годишно обновяване на използвания в учебния процес софтуер.

3.  Услуги

        Предоставяне на PaaS облакови услуги на студенти. 

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №  / 18.03.2015 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ