Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 70 / 09.09.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 70 / 09.09.2015

ПРОТОКОЛ № 70/ 09.09.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 09.09.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и доц. д-р Анна Малинова.

ДНЕВЕН РЕД:

  •   Разглеждане на студентски молби за прехвърляне от една специалност в друга специалност във ФМИ.
  •   Разни.

РЕШЕНИЕ 1: След разглеждане на студентските молби за прехвърляне от една специалност в друга специалност във Факултета по математика и информатика и единодушно гласуване, Деканският съвет РЕШИ:
1. Не се разрешава прехвърлянето от една специалност в друга специалност във Факултета по математика и информатика.

2.  При голям интерес и желание, студентите могат да запишат паралелно изучаване на желаната специалност, платена форма на обучение.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението за следните наставници за дисциплината "Практика по специалността":

  • за ІІІ курс, спец. "Бизнес информационни технологии" – гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова;
  • за ІІІ курс, спец. "Софтуерни технологии и дизайн" – гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: поради големия интерес към следване във ФМИ, да се обяви допълнителен прием за специалностите "Математика и информатика" и спец. "Бизнес математика".

 

Подпис: 
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис:
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ